Jak zacząć

PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ MYJNI BEZDOTYKOWEJ

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy teren, na którym planujecie Państwo wybudować myjnię bezdotykową jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – jeśli nie to należy wystąpić do odpowiednich organów (Urząd Gminy lub Miasta) o wydanie warunków zabudowy.

Kolejnym krokiem jest zamówienie mapy do celów projektowych.                                                                                                                                             

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy mediów (woda, prąd, gaz). W przypadku zasilaniu pieca grzewczego olejem opałowym lub LPG wniosek nie jest wymagany.

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączy mediów oraz warunków zabudowy kolejnym krokiem jest podpisanie z nami umowy na budowę oraz dostawę myjni. Kompleksowo wykonaną dokumentację techniczną do celów projektowych otrzymacie Państwo od nas (4 egzemplarze).

Kolejnym etapem jest zlecenie miejscowemu architektowi opracowania i wykonania projektu przy jednoczesnych konsultacjach z naszym doradcą technicznym. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala uniknąć kosztownych błędów lub zupełnie niepotrzebnych rozwiązań.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją projektową w Urzędzie Miasta lub Gminy. Maksymalny czas oczekiwania na odbiór pozwolenia na budowę wynosi ustawowo do 65 dni.

Prosimy pamiętać o tym, że odpowiednio przygotowana dokumentacja techniczna jest podstawą w procesie uzyskania pozwolenia na budowę myjni bezdotykowej oraz w późniejszym czasie znacznie ułatwia przebieg inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.